Ställning 2-års serien 2021

Varmblod


Häst 

8/5

22/5

5/6

3/7

31/7

7/8

21/8

Ställnning

Inställt

Inställt

0

12

10

16

-

38

Inställt

Inställt

0

16

10

18

10

54

Inställt

Inställt

0

-

-

10

-

10

Inställt

Inställt

-

20

10

20

10

60

Inställt

Inställt

-

18

-

-

-

18

Inställt

Inställt

-

10

-

10

10

30

Inställt

Inställt

-

14

-

-

-

14

Inställt

Inställt

-

-

10

10

-

20