Ställning 2-års serien 2021

Kallblod


Häst

8/5

22/5

5/6

3/7

31/7

7/8

21/8

Ställning

Inställt

Inställt

10

10

-

-

-

20

Inställt

Inställt

10

10

10

10

10

50

Inställt

Inställt

-

-

10

10

10

30