GDPR

Hur hanterar vi på Vitsand dina personuppgifter?


De flesta har nog under de senaste månaderna fått en mängd förfrågningar från olika företag som hanterar personuppgifter att godkänna dessa för framtida bruk.


Men vad är Dataskyddsförordningen?


(GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras.


Vi på Pitebygdens travklubb (vitsandstravet) är även vi skyldiga till att redovisa hur vi hanterar just dina personuppgifter.


De personuppgifter som du lämnar ut till oss på Pitebygdens travklubb (vitsandstravet) kommer endast att hamna i det medlemsregister vi har där vi kan se vilka som är medlemmar samt hur många medlemmar vi är.


Det utskick det kan röra sig om är fakturor till medlemsavgiften eller information kring olika medlemsmöten eller aktiviteter som Pitebygdens travklubb (vitsandstravet) anordnar.


För er som har valt att lämna erat namn och mobilnummer för att få sms-utskick ligger dessa nummer på www.laget.se och det är enbart vi i styrelsen som kan gå in och se dessa namn och mobilnummer samt göra sms-utskick.

De personuppgifter vi behandlar är ditt namn, adress och telefonnummer, vilket inte heller kommer lämnas ut till tredjepart och inte heller till ett land utanför EU.


I Vitsands Travklubb är det vi i styrelsen som ansvarar för att dessa personuppgifter hanteras på korrekt sätt.

För kontakt: Malin Vestlund 070-3937534 eller vestlundm@gmail.com


Det är viktigt att veta att du som medlem alltid har rätt att få tillgång din dina personuppgifter, skulle du se att dina personuppgifter är felaktiga har du alltid rätt att ändra dessa.

Skulle du vilja radera dina personuppgifter om dessa inte längre kommer vara nödvändiga för klubben har du rätt att göra det.


Du har även som medlem rätt att veta hur länge klubben kommer lagra dina uppgifter. Medlemmar har alltid rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen.


/Styrelsen