2-ÅRS SERIE VBL & KBL


Allmän info: 


Ingen föranmälan för deltagande krävs, anmälan görs uppe i fiket som är beläget ovanför det bortre stallet (”gamla stallet”)


Kostnad 50 kr/häst/gång för medlemmar samt 100 kr/häst/gång för icke medlemmar. Första stallet när man kommer in på travbanan är i första hand till för 2-åringar (15 platser) Finns totalt 27 utselningsplatser inomhus & 16 uteplatser med vägg.


Två boxar finns att tillgå i ”gamla stallet”Vi har ett vinterfik uppe på gamla stallet och sommarfik mittemot mål där vi säljer kaffe, fika, dricka och korv till en human peng.


2-åringarna startar i dom första loppen för dagen, sedan kommer resterande.


Om man vill deltaga i vanligt provlopp gäller samma för anmälan som ovan, kostnaden för deltagande i provlopp är 20 kr/häst för medlemmar och 80 kr/häst för icke medlem.

2-års serien 2022

Datum

Km-tid

Löptid

Km-tid

Löptid

7/5

1,50

3.00,4

2,40

4.22,4

21/5

1,48

2.57,1

2,38

4.19,1

4/6

1,45

2.52,2

2,32

4.09,3

11/6

1,42

2.47,3

2,28

4.02,7

2/7

1,38

2.40,7

2,22

3.52,9

16/7

1,32

2.30,9

2,15

3.41,4

30/7

1,30

2.27,6

2,06

3.26,6

Final 13/8

1,30

2.27,6

2,00

3.16,8

VBL

KBL

REGLER FÖR 2-ÅRS SERIEN


1. Alla deltagande hästar som är i trav sista 100 m erhåller 10 poäng,

2. Bonuspoäng till häst/ekipage som är inom + 2 sek från loppets maxtid.

    (Bonuspoäng i fallande skala = 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1 etc)

3. Häst som galopperar eller går passgång sista 100 m = 0p

    (samma regler som ST)
4. Underskridande av max utsatt km.tid blir utan poäng.

    De 10 ekipage som samlat på sig flest poäng i serien deltar i finalen          (förutsatt att häst/ekipage har startat i minst 3 lopp)

5. Final uteblir om ej minst 4 hästar kvalificerat sig till final

    skulle flera hästar hamna på samma poäng till finalen gäller förtur för

    dom som har deltagit flest antal gånger i 2-års serien sedan utfaller

    lottning. 

TIDIGARE 2-ÅRS SERIE


Tidigare omgångar av 2-års serien sedan starten 2003
STÄLLNING 2-ÅRS SERIE 2022 VBL


2022 års ställning för 2-åriga varmblodstravare

 

         


STÄLLNING 2-ÅRS SERIEN 2022 KBL


2022 års ställning för 2-åriga kallblodstravare

                            -