2-ÅRS SERIE VBL & KBL


Allmän info: 


Ingen föranmälan för deltagande krävs, anmälan görs uppe i fiket som är beläget ovanför det bortre stallet (”gamla stallet”)


Kostnad 50:-/häst/gång Första stallet när man kommer in på travbanan är i första hand till för 2-åringar (15 platser) Finns totalt 27 utselningsplatser inomhus & 16 uteplatser med vägg.


Två boxar finns att tillgå i ”gamla stallet”Vi har ett vinterfik uppe på gamla stallet och sommarfik mittemot mål där vi säljer kaffe, fika, dricka och korv till en human peng.


2-åringarna startar i dom första loppen för dagen, sedan kommer resterande.


Om man vill deltaga i vanligt provlopp gäller samma för anmälan som ovan, kostnaden för deltagande i provlopp är 80:-

Datum

Km-tid

Löptid

Km-tid

Löptid

8/5

Inställt

Inställt

Inställt

Inställt

22/5

Inställt

Inställt

Inställt

Inställt

5/6

1.45

2.52,2

2.30

4.06,0

3/7

1.42

2.47,3

2.25

3.57,8

31/7

1.35

2.35,8

2.15

3.41,4

7/8

1.32

2.30,9

2.05

3.25,0

21/8

1.30

2.27,6

2.00

3.16,8

11/9

1.30

2.27,6

2.00

3.16,8

VBL

KBL

2-års serien 2021

REGLER FÖR 2-ÅRS SERIEN


1. Alla deltagande hästar som är i trav sista 100 m erhåller 10 poäng,

2. Bonuspoäng till häst/ekipage som är inom + 2 sek från loppets maxtid.

    (Bonuspoäng i fallande skala = 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1 etc)

3. Häst som galopperar eller går passgång sista 100 m = 0p

    (samma regler som ST)
4. Underskridande av max utsatt km.tid blir utan poäng.

    De 10 ekipage som samlat på sig flest poäng i serien deltar i finalen          (förutsatt att häst/ekipage har startat i minst 3 lopp)

O.B.S. !!

P.g.a. corona så har vi tagit bort att häst måste ha deltagit

minst 3 lopp för att få delta i finalen.

De 10 ekipage som har samlat ihop flest poäng går till final.

5. Final uteblir om ej minst 4 hästar kvalificerat sig till final,

    Detta gäller inte 2021 års 2-års serie.

    skulle flera hästar hamna på samma poäng till finalen gäller förtur för

    dom som har deltagit flest antal gånger i 2-års serien sedan utfaller

    lottning. 

TIDIGARE 2-ÅRS SERIE


Tidigare omgångar av 2-års serien sedan starten 2003
STÄLLNING 2-ÅRS SERIE 2020 VBL


2020 års ställning för 2-åriga varmblodstravare

STÄLLNING 2-ÅRS SERIEN 2020 KBL


2020 års ställning för 2-åriga kallblodstravare